naziv projekta: Stanica za tehnički pregled vozila
lokacija: Gospodarska ulica 58, Varaždin
investitor: HAK, AK Varaždin

projekt: 2006.
realizacija: 2006.
bruto površina: 580 m2

projektni tim:
Zoran Brakus
Gordana Kovačić

foto: arhiva Brakus d.o.o.; Darko Gorenak
U krugu parcele Autokluba Varaždin postoji čelična nadstrešnica za koju, u dogovoru s investitorom, ocjenjujemo da je zbog svojeg položaja i postojeće infrastrukture prikladna za prenamjenu i rekonstrukciju u stanicu za tehnički pregled.

Volumen unutarnjeg prostora stanice, determiniran je gabaritom postojeće nosive čelične konstrukcije. U tlocrtnom rješenju formiran je zoning na dva dijela – kolni i pješački, naglašen visinskom razlikom u podovima i metalnom ogradom. Kolna zona obuhvaća dvije tehnološke linije – liniju za pregled teretnih vozila i liniju za pregled osobnih vozila. Pješačka zona sadrži tri različita, slobodnostojeća boxa. U najvećem boxu smještene su prijemne i radne prostorije. U srednjem boxu nalazi se prostorija za kompresor. U najmanjem boxu smješteni su sanitarni prostori. Vanjska opna građevine se kao puni ili stakleni zid obavija oko unutarnjih prostornih zona.
Svaka zona tehnološki je obrađena prema funkciji i zahtjevima svojih korisnika. Oblikovanjem i korištenjem različitih materijala nastoji se naglasiti njihov karakter i specifičnost.
Uz zapadno pročelje stanice za tehnički pregled projektiramo uredsku zgradu poslovnice Croatia osiguranja. Zbog dogradnje uredske zgrade i introvertiranosti zadanih sadržaja, vanjske plohe većim dijelom zatvaramo, samo je istočno pročelje čitavom svojom duljinom u visini čovjeka otvoreno prema ozelenjenom dijelu parcele.
© 2017 Brakus