naziv projekta: Osnovna škola I.K.Sakcinski, dogradnja školskog krila
lokacija: Ulica akademika L.Šabana 17, Ivanec
investitor: OŠ I.K.Sakcinski, Ivanec

projekt: 2006
realizacija:
bruto površina: 1.150 m2

projektni tim:
Zoran Brakus
Darinka Brakus
Varaždinska županija pripremila je projekt organizacije nastave u jednoj smjeni. U okviru tog projekta utvrđena je potreba za dogradnjom Osnovne škole I.K.Sakcinski. Novo školsko krilo treba imati 9 učionica za niže razrede, pripadajuće kabinete i sanitarije. Predlažemo izgradnju dugog paviljona na stupovima. Učioničko krilo dogradnje je hodnikom i stubišnim krakom povezano sa prizemljem zgrade postojeće škole. Na taj način je učenicima nižih razreda omogućen najkraći pristup od ulaza u školu do učioničkog krila. Druga komunikacija u kojoj je rampa, povezuje kat postojeće zgrade sa katom dogradnje. U prizemlju odnosno na nivou terena a ispod učioničkog krila nalaze se terase - platforme koje će služiti za održavanje nastave na otvorenom. Terase su međusobno i prema školskoj zgradi distancirane zelenilom. Vanjski pristup katu novog školskog krila je putem stepenica izvedenih obostrano uz zabate. Komunikacije sa postojećom zgradom su oblikovane kao cijevi – tube. Predloženu dispoziciju i oblikovanje smatramo rješenjem koje će zadovoljiti specifične potrebe djece mlađeg školskog uzrasta.
© 2017 Brakus