naziv projekta: Osnovna škola Ilija
lokacija: V. Nazora bb, Ilija
investitor: Općina Sveti Ilija

projekt: 2004 - 2006
realizacija:
bruto površina: 4.200 m2

projektni tim:
Zoran Brakus
Gordana Kovačić
Darinka Brakus
U centru naselja Sveti Ilija nalazi se građevina osnovne škole koja je prvi puta evidentirana 1839. godine, kao „Obća pučka škola“. Školska zgrada je tokom godina višekratno dograđivana, a današnje stanje, bez većih i skupih zahvata nije primjereno suvremenim standardima. Investitor Općina Sveti Ilija donosi odluku o izgradnji nove zgrade osnovne škole, dvodjelne sportske dvorane i vanjskih sportskih terena. Jedina slobodna površina je na sjevernoj padini. Kako parcela nije idealna za smještaj školskih objekata, predviđeno je izmicanje krila školske zgrade. Vanjski sportski tereni biti će smješteni kao terase niz istočnu i djelom sjevernu padinu.
© 2017 Brakus