naziv projekta: Rekonstrukcija stambene građevine
lokacija: Svilarska ulica 24, Koprivnica
investitor: privatno

projekt: 2018.
realizacija: 2019-2022.
bruto površina: 196 m2

projektni tim:
Darinka Brakus
Zoran Brakus
Gordana Kovačić

foto: arhiva brakusU Svilarskoj ulici u uličnom nizu se nalazi skladna, stambena, nepodrumljena prizemnica sa višestrešnim krovom, uz dvorišno pročelje je natkriveni ulazni trijem a uz sjevernu među je pomoćna građevina. Zbog narušene statičke stabilnosti i općeg lošeg građevinskog stanja, građevine nisu primjerene za korištenje te se obje u potpunosti razgrađuju.

Nova građevina je volumenom i uličnim pročeljem identična postojećoj građevini. Pomoćna građevina će biti moderno oblikovana u tlocrtim gabaritima zatečene građevine. Ustakljeni spojni hodnik povezuje dvije stambene cjeline te svojom pozicijom definira atrij. Unutar zadanog volumena smještava se stambeni prostor kroz dvije etaže.
© 2017-2023 Brakus