naziv projekta: Rekonstrukcija povijesne zgrade
lokacija: Vrazova 3, Varaždin
investitor: MEEL USLUGE doo, Zagreb

projekt: 2004.
realizacija: 2004-2006
bruto površina: 1100 m2

projektni tim:
Darinka Brakus
Nives Gorski

foto: arhiva Brakus d.o.o., Darko GorenakPrizemna uglovna građevina nalazi se na jugozapadnom uglu raskrižja Vrazove ulice i Ulice braće Radića. Građevina datira iz prve polovice 19. st. Prizemlje građevine povišeno je u odnosu na okolni teren, a ispod cijele površine građevine proteže se podrum. Glavno, sjeverno pročelje okrenuto je na Ulicu braće Radića, sadrži osam prozorskih osi i ulazni haustor flankiran kamenim kolobranima.

Građevina je uglavnom uspjela sačuvati povijesnu strukturu, a osnovna dispozicija prostora iz doba nastanka lako je čitljiva. Manje preinake nastale su tokom vremena zbog podjele građevine na veći broj stambenih jedinica. Sobe s ulične strane u prizemlju imaju barokne svodove sa susvodnicama, a s dvorišne strane su manje prostorije s klasicističkim svodovima. Glavni prostori podruma smješteni su s uličnih strana jednog i drugog kraka građevine i protežu se duž cijele građevine, bez ikakovih pregrada. Svođeni su baroknim svodom sa susvodnicama u kojima su smješteni prozorski otvori prema ulici.
Opće stanje građevine daje dojam zapuštenosti uz dotrajalost mnogih elemenata. Zadnjih desetljeća kuća nije sustavnije uređivana niti su izvođeni bilo kakvi popravci, a posljednih je godina kuća nenastanjena što je još više doprinjelo njenom propadanju.

Kuću 2003. god u cjelosti kupuje tvrtka Meel usluge doo. Investitor ima jasnu ideju o namjeni građevine i njene cjelovite rekonstrukcije.
U podrumu se predviđa prostor ugostiteljskog sadržaja, prizemlje će sadržavati poslovne, kancelarijske sadržaje, a u potkrovlju će biti sala za konferencije i seminare, uredski prostori i reprezentativni apartman. Predloženo rješenje rekonstrukcije se temelji na prilagodbi nove namjene tlocrtnoj dispoziciji prostora iz doba nastanka, prezentaciji cjelovitih prostora, uz uspostavu najlogičnijih komunikacijskih veza između sve tri etaže kuće. Kuća će se prvo "očistiti" od svih naknadnih pregradnji i ostalih neprimjerenih zahvata. Svi sačuvani i zdravi povijesni elementi će se restaurirati a sasvim dotrajali će se zamjeniti faksimilima.

Ulična pročelja se rekonstruiraju prema povijesnom predlošku, uz minimalne intervencije i faksimilnu izvedbu kamenih okvira, prozora i kolnog ulaza. Dvorišna pročelja su u većoj mjeri devastirana, izvedeno je zatvaranje lučnih otvora trijema, izvedeni su novi otvori ulaza a zazidani autentični i sl. Na dvorišnim pročeljima smo nakon snimanja i skidanja žbuke evidentirali pravo, povijesno stanje i očitali slojeve izgradnje. Rekonstrukcija dvorišnog pročelja je izvedena uz respektiranje povijesnih slojeva sa minimalnim intervencijama i minimalnim interpoliranjem elemenata suvremenog izričaja.
Impresivno zatečeno kroviše je nažalost u potpuno ruševnom stanju. U istočnom krilu izvodimo faksimilnu drvenu konstrukciju s nužnim čeličnim ojačanjima. Tu će biti usitnjeni prostori kancelarija i apartmana pa će konstrukcija biti primjerena i vidljiva u fragmentima. U sjevernom krilu projektiramo krovište u modernoj maniri u lameliranom drvu i čeliku kako bi ostvarili volumen prikladan za konferencijsku salu.
© 2017 Brakus