naziv projekta: Obiteljska kuća M
lokacija: Koprivnica
investitor: privatno

projekt: 2009
realizacija: 2010-2011
bruto površina: 560 m2

projektni tim:
Darinka Brakus
Antonija Bogadi
Interijer: Maja Gjakun/Darinka Brakus
Krajobrazno uređenje: Nataša Tiška Vrsalović

foto: arhiva Brakus d.o.o.Podrumljena visoka prizemnica se nalazi u zapadnom uličnom nizu gradskog ozelenjenog trga. Predmetni prostor je u zoni djelomične zaštite povijesne jezgre grada Koprivnice. Sama građevina nema spomeničku vrijednost ali svojim korpusom i pozicijom predstavlja karakterističan detalj grada. Izgrađena je u prvoj polovici prošlog stoljeća, ima očuvano, karakteristično ulično pročelje sa lijepim štukaturama u žbuci, profiliranim potkrovnim vjencem i profiliranim prozorskim okvirima.
Zatečeno stanje građevine je stanje nakon provedene rekonstrukcije 2000.g. Cijela građevina je u stanju zapuštenosti nakon prekida radova na posljednjoj rekonstrukciji. Dispozicija prostorija u prizemlju je promjenjena, izvedeni su zidovi koji negiraju povijesnu strukturu. Kao izvorni element je zadržan uzdužni centralni nosivi zid i ulično pročelje. Umjesto drvenih grednika nad prizemljem je izveden fert strop. Uz zapadno dvorišno pročelje prigrađen je neprikladan trijem. Izvedeni zahvati pri zadnjoj rekonstrukciji su ocjenjeni kao neprihvatljivi te koncept rezidencijalne obiteljske kuće definiramo nakon potpunog „čišćenja“ kuće od svih neprimjerenih elemenata.

Parcela ima izuzetno povoljnu prostornu situaciju sa izlazom na dvije ulice. Formiramo dva ulaza na parcelu, pješački ulaz sa istočne strane i kolni ulaz sa zapadne strane. Uz kolni ulaz je građevina sa garažama i nadstrešnicom za automobile. Kako je kuća u tlocrtnoj dispoziciji već djelomično izgubila svoju povijesnu autentičnost, novom dispozicijom prostora vraćamo bitne karakteristike ambijenta građanske kuće. Zapadno, dvorišno pročelje u cjelosti redefiniramo, dizajniramo ga u suvremenom izričaju. Uz dvorišno pročelje je naglašena ploča terase distancirana od korpusa kuće. Terasa je lebdeća ploča koja je okrenuta velikom ozelenjenom dvorištu. Zaštita terase od pogleda i prevelikog osunčanja su drveni klizni paneli. Ulično pročelje u cjelosti zadržavamo u autentičnom povijesnom obliku.
© 2017 Brakus