naziv projekta: Ulaz Lozovac – Nacionalni park Krka
lokacija: Lozovac
investitor: Nacionalni park Krka

projekt: 2012. – natječajni rad
realizacija:
bruto površina: 2.900 m2

projektni tim:
Zoran Brakus
Gordana Kovačić
Darinka Brakus
Anja Brakus

Ulaz Lozovac je najveći kopneni ulaz u Nacionalni park Krka. Prostorni sklop ulaza nema definiran odnos prema svom prirodnom okruženju, te se doživljava kao anonimni, ravni plato bez referentnih točaka, kvalitetnih vizura i krajobraznih elemenata. Cilj projekta je redefinirati prostor u cjelini, interpolirati građevine ulaza za potrebe velikog broja posjetitlja. Ideja je izgradnja „otvorene kuće“ ili sela sa nizom paviljona koji nose zadane funkcije sa integriranim prirodnim mikro ambijentima krajobraza koji daju naznaku ljepota nacionalnog parka koje će posjetioci vidjeti pri obilasku.
© 2017 Brakus