naziv projekta: Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
lokacija: Varaždin
investitor: FOI, Pavlinska 2, Varaždin

projekt: 2013 _ natječajni rad _ OTKUP
realizacija:
bruto površina: 10,340 m2

projektni tim:
Darinka Brakus
Zoran Brakus
Anja Brakus
Gordana Kovačić
Đurđica Komar

Prostor unutar kojeg se planira izgraditi nova zgrada Fakulteta organizacije i informatike je blok koji je omeđen s četiri gradske prometnice. Unutar bloka se otvara prostor za moguću izgradnju po cijeloj dužini bloka. Smatramo nužnim sagledati blok kao cjelinu te predlažemo pješački koridor od Preradovićeve na zapadu do Merlićeve ulice na istoku.
Nepovoljna prostorna situacija kolnog i pješačkog prilaza iz Krešimirove ulice dodatni je argument za stvaranje nove ulice unutar bloka.

Definiranje nove urbane promenade osnova je za idejni koncept postave zadanih sadržaja. Uz promenadu se nižu pješačke niše i trgovi koji se povezuju sa novim javnim prostorima. Želimo da zgrada fakulteta bude dio promenade.

Fakultet organizacije i informatike je sa svojim studentima od iznimne važnosti za grad. Objekt fakulteta je u prostoru pozicioniran tako da postaje okosnica definirane urbane promenade. U čvrsti tamni volumen građevine fakulteta ulazi šetnica, tu prolaze studenti ali i građani, otvara se „utroba“ zgrade svijetla i komunikativna nudi sadržaje studentima i građanima. Fakultet, uz javnu šetnicu, postaje mjesto susreta i događanja što daje značaj fakultetu ali i gradu.

Interpoliranje novih volumena sa zadanim programima provedeno je stupnjevanjem u visini i veličini korpusa u dubinu bloka. Uz vilu Oršić se intaktno nastavljaju dva paviljona manjih volumena položenih tako da stvaraju vlastiti predprostor – nišu uz promenadu.

Korpus zgrade fakulteta podijeljen je u dvije lamele koje se protežu duž šetnice. Sjeverna lamela je distancirana od sjeverne rahle izgradnje. Južna lamela je niža, prati liniju pješačke osi a u prizemlju nudi sadržaje javnog karaktera. Lamele su međusobno povezane mostovima koji povezuju kompatabilne sadržaje na gornjim etažama.
© 2017 Brakus