naziv projekta: Biblioteka i čitaonica FOI-a_, Rekonstrukcija podruma u zgradi fakulteta/Isusovački samostan
lokacija: Pavlinska 2, Varaždin
investitor: Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

projekt: 2003
realizacija: 2004
bruto površina: 195 m2

projektni tim:
Zoran Brakus
Darinka Brakus
Nives Gorski

foto: arhiva Brakus d.o.o.Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu nalazi se u povijesnoj građevini, nekadašnjeg isusovačkog samostana te želi dio podruma urediti u biblioteku i čitaonicu. Zgrada fakulteta je dvokatna građevina samostanskog tipa, izgrađena u drugoj polovici sedamnaestog stoljeća, sa podrumom ispod cijelog osnovnog gabarita. Građevina je izvorno isusovački samostan, kasnije pavlinski samostan, a nakon ukinuća pavlinskog reda, zgrada doživljava prenamjene. Posljednja prenamjena i adaptacija, izvršena je 1976. g. za potrebe Fakulteta organizacije i informatike. Tada je uređen podrum ispod osnovnog krila dok podrum pod južnim krilom nije sustavnije uređivan. Vizualnim pregledom uočavaju se određene intervencije novijeg doba, prostor je u funkciji spremišta inventara, djeluje zapušteno i neodržavano.

Cjelokupni predmetni prostor podruma se može podijeliti u tri dijela. Prostori su svođeni bačvastim svodovima sa susvodnicama. Veći, odnosno glavni prostor, presjecaju snažne lučne grede na kojima leže masivni zidovi prizemlja. Na podu cjelokupnog prostora izvedena je betonska ploča. Pristup u podrum je iz glavnog hodnika prizemlja, jednokrakim, strmim, monolitnim stepenicama. Na vrhu stepenica u hodniku prizemlja su autentična, dvokrilna drvena vrata u kamenom okviru.

Iz podruma postoji sporedni izlaz koji vodi u dvorište ali trenutno nije u funkciji.
Predloženim rješenjem uklanjaju se svi recentni slojevi i elementi, prostor se „čisti“ od neprimjerenih zahvata. Svi novi elementi izvode se intaktno u odnosu na povijesnu strukturu te se prihvatljivim zahvatima prostor dovodi u funkciju. Nužno je produbljivanje poda zbog potrebne visine za novu namjenu i zbog polaganja svih instalacijskih kanala u slojeve poda.
© 2017 Brakus