naziv projekta: Boutique hotel PARK
lokacija: Habdelićeva ulica 6, Varaždin
investitor: Gastrocom doo, Varaždin

projekt: 2008-2015 natječaj – prva nagrada
realizacija: 2015
bruto površina: 2.300 m2

projektni tim:
Darinka Brakus
Gordana Kovačić
Zoran Brakus
Anja Brakus

foto: arhiva Brakus d.o.o.; Ida Ister; Darko GorenakU samom centru povijesne jezgre grada Varaždina, nalazio se neprimjeren sklop građevina restorana uz povijesnu prizemnicu. Niz godina investitor želi izgraditi novu građevinu turističke namjene. Planom definiranu obvezu provedbe javnog arhitektonsko urbanističkog natječaja realizira 2008. godine. Nakon provedenog natječaja sljedi niz nedoumica i propitivanja investitora u istraživanju mogućnosti izgradnje. Napokon, 2013. godine investitor aplicira projekt na strukturni investicijski fond. Prolazi na natječaju i dobiva znatna sredstva. Projekt u studenom 2014. godine kreće u realizaciju, dovršen je u zadanom roku i otvoren za prve goste u prosincu 2015.g.Prizemna građevina uz Habdelićevu ulicu nije pod strogom konzervatorskom zaštitom, međutim njen volumen i smještaj u uličnom nizu je vrijedan ambijentalni dio te je konzervatorskim propozicijama definirano čuvanje volumena i pročelja prizemne ulične građevine te izgradnja nove građevine kao prigradnje.Projektom je definirana rekonstrukcija unutar volumena postojeće kuće, sa zadržavanjem povijesnog uličnog pročelja. Dogradnja je paviljonskog tipa „kopčom“ povezana uz prizemnu građevinu i volumenom uronjena u zelenilo parka. Prostor između hotela i susjedne palače Zakmardy, dvokatne povijesne građevine, otvara se i definira kao nova gradska šetnica, pretvara se u ulazni prostor u gradski park sa istaknutim vizurama prema Isusovačkom samostanu. Investitor ulaže sredstva u uređenje gradskog prostora te se realizira jaka pješačka poveznica između gradskog parka i Habdelićeve ulice.


Predloženi volumen dogradnje paviljona, nepravilno ukošenih stranica, sa izlomljenim plohama višestrešnog krovišta proizlazi iz gradske matrice, guste mreže varaždinskih kuća u povijesnoj jezgri. Paviljon se „kopčom“ veže na uličnu prizemnicu. Vanjska ovojnica paviljona je propusna opna od vertikala u cor-tenu, kao rešetka omata sva pročelja. Igra svjetlosti i sjene vertikala, crveno smeđi titrajući tonovi preko crne ovojnice su glavne karakteristike oblikovanja paviljona. Svojom pojavnošću, primjerenim i skladnim volumenom, objekt hotela daje novu točku prepoznatljivosti unutar jezgre grada.

© 2017 Brakus