naziv projekta: Hotel, Maksimirska 121, Zagreb
lokacija: Maksimirska 121, Zagreb
investitor: Papić gradnja doo, Zagreb

projekt: 2016 _ natječajni rad
realizacija:
bruto površina: 4.310 m2

projektni tim:
Darinka Brakus
Đurđica Komar
Gordana Kovačić
Zoran BrakusU Maksimirskoj ulici 121, investitor namjerava izgraditi hotel te definira program, hotel sa 50 soba, kategorije 4 * i zadane prateće sadržaje. Planirani zahvat je interpolacija u sjevernom uličnom nizu Maksimirske ulice. Vrednujući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora predlažemo rješenje koje upotpunjuje oblikovnu strukturu gradskog prostora. Koncept oblikovanja se oslanja na ljepotu perivoja Maksimir. Prepoznatljiv identitet koji će se očitovati na pročeljima i interijeru inspiriran je zelenilom parka, krošnjama i igrama sjena. Stilizacijom motiva i ponavljanjem istog modela nastaje mreža koju koristimo kao ovojnicu na uličnom pročelju, ovojnicu fragmentarno „uvlačimo“ u interijer. Ista ovojnica prekriva terasasti, ozelenjeni korpus dvorišnog krila.Imajući u vidu vrijednost i oblikovnu dovršenost susjednih građevina predlaže se tlocrtno izmicanje uz zapadnu stambenu građevinu dok se uz istočnu građevinu poštuje njen gabarit. Afirmacija unutrašnjosti bloka također je primarna zadaća. Dvorišno krilo se terasasto spušta prema dnu dvorišta. Ovojnica preko volumena terasastog krila, dvorištu daje prepoznatljivost u vizuri grada. Oblikovanje ovojnice sljedi oblikovanje uličnog pročelja. Ozelenjeni atrij i zelene površine terasa dvorišnog krila doprinos su kvaliteti prostora hotela i užeg okruženja.


© 2017 Brakus