naziv projekta: Revitalizacija dvorišta palače Sermage
lokacija: Trg Miljenka Stančića 3, Varaždin
investitor: Gradski muzej Varaždin

projekt: 2010
realizacija:
bruto površina: 900 m2

projektni tim:
Darinka Brakus
Antonija Bogadi
Gordana KovačićTrg Miljenka Stančića je zasigurno najljepši i najromantičniji ambijent u gradu. Kada stojimo na trgu pružaju se prekrasne vizure niz Kranjčevićevu i Padovčevu ulicu, tu je pogled na cijeli kompleks Starog grada. Ali da se iza pročelja palače Sermage skriva čarobno dvorište nije nam uočljivo. Palača Prašinski-Sermage je reprezentativna barokna palača, datira iz 17 stoljeća. Palaču je sagradio barun Prašinski, tokom vremena palača mijenja vlasnike, jedan od vlasnika je Petar Sermage. Palaču nazivamo po toj dvojici vlasnika. Danas palača udomljava Galeriju slika. Zgrada je uglovna i zajedno sa susjednim kućama zatvara dvorište u koje se ulazi kroz portal palače i portal u ogradnom zidu.
Bavimo se idejom revitalizacije dvorišta palače.


Veći dio godine dvorište je zatvoreno, to je introventirani prostor saglediv samo posjetiocima Galerije slika koji su tu ionako u posjetu galeriji a ne dvorištu. Prostor dvorišta se otvara kada ga aktivira sadržaj Špancirfesta.
Dvorište palače Sermage ima uspavanu moć. Ima moć da postane važna kulturna žarišna točka.Razvijamo ideju mogućih intervencija unutar prostora dvorišta. Proširenjem postojećih sadržaja i dodavanjem novih, dvorište oživljava. Prioritet su novi sadržaji koji su platforma za korištenje tokom cijele godine. Želimo vrata dvorišta otvoriti i stvoriti novi dinamični kulturni prostor.Rubno uz južni kameni ogradni zid postavljamo mali, nenametljivi paviljon, suvremenog izričaja. Paviljon sadrži galerijski kafić orjentiran na dvorište. Pomicanjem staklenih stijena, u toplim danima, prostor kafića postaje dio dvorišta. Paviljon je ujedno i informacijska točka za događanje u dvorištu. Iz paviljona se silazi u podrumsku, galerijsku etažu.
Ostali dio površine zoniranjem dijelimo u tri funkcionalno različite plohe. Centralna ploha postaje platforma na koju se interpoliraju „uređaji“ za podržavanje različitih zamišljenih programa. Urbana oprema, „uređaji“ i namještaj su takvog karaktera da se jednostavno montiraju i premještaju a sastoje se od četiri linije upuštenih vodilica sa sustavima pomičnih horizontalnih i vertikalnih ploha. Takvim elementima urbanog namještaja kreiraju se scene za različita događanja.Dvorište je svakodnevno pristupačno kroz portal u ogradnom zidu. Funkcija paviljona je autonomna, podržavajuća za sve sadržaje i programe u dvorištu.

© 2017 Brakus