naziv projekta: Sportska dvorana_Dogradnja Gospodarske škole
lokacija: Ulica B. Plazzeriano 4, Varaždin
investitor: Gospodarska škola, Varaždin

projekt: 2005 - 2006
realizacija: 2007
bruto površina: 3.250 m2

projektni tim:
Zoran Brakus
Gordana Kovačić
Darinka Brakus

foto: arhiva Brakus d.o.o.; Darko GorenakU Ulici B. Plazzeriano nalazi se kompleks zgrada srednjih škola, Gospodarske i Srednje strukovne škole. Prostori Gospodarske škole nalaze se u zapadnim dijelovima zgrade. Postojeća školska zgrada je, u većem dijelu tlocrta, katnica sa mansardom, razvedenog tlocrtnog oblika. Građevina je izgrađena 1976. godine, nosiva konstrukcija cijele građevine je čelični kostur sa arm. betonskim platnima kao ukrutama. Građevina je dograđivana i nadograđivana tokom vremena. Zapadno od školskih zgrada je asfaltirani sportski teren i prostrani park s bogatim zelenilom. Uz zapadno pročelje Gospodarske škole projektiramo dogradnju troetažnog učioničkog krila i školske sportske dvorane.


Sportska trodjelna dvorana će biti u funkciji potreba škole i za rekreativne potrebe vanjskih korisnika. U uskoj lameli troetažnog školskog krila će biti pomoćni prostori uz dvoranu i osam učionica na gornjim etažama. Prostrani ozelenjeni park na platou zapadno od škole je nekadašnji poligon auto škole. Namjera je grada da se tu uredi Park mladih sa nizom sadržaja i igrala za djecu od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Navedeno nam je osnova za koncept oblikovanja volumena dvorane.
Učioničko krilo je uska visoka lamela prislonjena uz dominantan korpus dvorane. Oblikovanje je zasnovano na ideji da se jasno raščlane dva korpusa. Dizajniramo „plavi“ zid koji u vanjštini ukazuje na dvije funkcije. Kako će park postati „park mladih“ želimo pojavnost dvorane uskladiti sa razigranim novim sadržajima parka. U parku će biti igrala od ljuljačke do skate platformi, takvi elementi će dati novu energiju prostoru pa želimo biti dio toga.
Volumen dvorane je plastično oblikovan u neformalni oblik sa reljefnom fasadnom ovojnicom na kojoj su razigirani akcentirani elementi. Volumen dvorane je monumentalan i svakako će biti dobra pozadina parkovnom zelenilu i integriranim raznim oblicima igrala.
© 2017 Brakus