naziv projekta: Dogradnja Elektrostrojarske škole
lokacija: Halerova aleja 5, Varaždin
investitor: Elektrostrojarska škola, Varaždin

projekt: 2003.
realizacija: 2004
bruto površina: 1320 m2

projektni tim:
Zoran Brakus
Darinka Brakus

foto: arhiva Brakus d.o.o., Darko GorenakElektrostrojarska škola iskazuje potrebu razvoja novih tehnologija i obrazovanja učenika u skladu s tim. Za to je potrebno izvesti i opremiti 15-20 praktikuma. Uz istočno pročelje zgrade Elektrostrojarske škole nalaze se prizemne bravarske radionice. Radionice nisu u optimalnoj funkciji te se predlaže iste rekonstruirati i nadograditi za potrebe novih praktikuma. Škola definira zahtjeve, niz praktikuma površine 30 – 45 m2 za razvoj novih tehnologija i autonomnost nadograđene građevine. Predlažemo izgradnju četveroetažne građevine, kvadratnog tlocrta. Građevina je potpuno autonomna sa svojim ulazom, zadanim sadržajima i svim pratećim prostorima. U građevini nakon izgradnje 2004.g nastaje impulsni centar – tehnološki park.
© 2017 Brakus