naziv projekta: Interpolacija dizala uz zgradu FOI-a /Isusovački samostan
lokacija: Pavlinska 2, Varaždin
investitor: Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

projekt: 2006-2012
realizacija: 2013
bruto površina: 90 m2

projektni tim:
Zoran Brakus
Gordana Kovačić
Darinka Brakus

foto: arhiva Brakus d.o.o.; Darko Gorenak
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu nalazi se u građevini nekadašnjeg isusovačkog samostana. U zgradi fakulteta je nužna ugradnja dizala, Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Građevina je izvorno bila isusovački samostan građen u drugoj polovici 17 stoljeća. Posljednja adaptacija zgrade, izvršena je 1976. g. za potrebe Fakulteta organizacije i informatike. Tada nije razmatrana potreba ugradnje dizala.

Nakon višekratnog analiziranja svih prostora u građevini i razmatranja nekoliko mogućih prijedloga, donjet je zaključak da se dizalo neće ugrađivati unutar korpusa zgrade. Kao najprihvatljivije mjesto prigradnje i interpolacije dizala određena je pozicija uz istak na južnom pročelju. Obrada pročelja dograđenog dizala predmet je daljnih dugotrajnih rasprava i analiza. Konačno predlažemo i smatramo najprihvatljivijim, oplošje izvesti u perforiranom corten čeliku. Perforacijama dočaravamo motiv inspiriran krošnjama drveća i lišćem.
© 2017 Brakus