naziv projekta: Gradski bazen Kutina
lokacija: Kutina
investitor: grad Kutina

projekt: 2009 _ natječajni rad
realizacija:
bruto površina: 4.000 m2

projektni tim:
Zoran Brakus
Gordana Kovačić
Darinka Brakus
Anja Brakus

Ambijent poteza iz centra Kutine uz potok Kutinicu do novog sportskog centra, definiran je GUPom iz 1972 godine. Karakteristika cijelog poteza je jasnoća, jednostavnost te laka čitljivost. Uz potez se nižu građevine javnog karaktera. Šetnica uz potok Kutinicu je tek naznačena ali stanovnici Kutine je intenzivno koriste. Šetnica će nužno postati jaki pješačko biciklistički potez koji povezuje centar grada sa sportsko rekreacionom zonom te je smatramo bitnim elementom konteksta. Postojeća građevina sportskog centra datira iz osamdesetih godina prošlog stoljeća. Građevina ima jaki korpus sportske dvorane na koji se nadovezuju manja i niža krila ostalih sadržaja.
Redefiniranjem postojećih prometnica nastaju značajniji potezi javnih prostora i šetnica u okviru kojih se interpolira nova građevina gradskog bazena. Predlažemo izgradnju jednostavnog kvadratnog volumena uz južno pročelje. Volumen je distanciran od postojeće gradnje tankom „linijom“ ulazno-spojnog hodnika. Bazenski prostori orjentirani su na jug s vizurama na okolno zelenilo.
© 2017 Brakus