s Brakus d.o.o. arhitektonsko projektiranje
naziv projekta: Rekonstrukcija i revitalizacija barokne kuće „“varaždinska kuća“
lokacija: Gajeva ulica 10, Varaždin
investitor: Turistička zajednica grada Varaždina

projekt: 2012
realizacija:
bruto površina: 760 m2

projektni tim:
Darinka Brakus
Zoran Brakus
Gordana Kovačić
Postoji nužnosti stvaranja jedinstvenog, centralnog, informacijskog prostora za sva kulturna i turistička događanja koja se odvijaju tijekom godine u gradu Varaždinu. U tom smislu je želja Turističke zajednice grada da se ostvari projekt „varaždinska kuća“. Projekt „Varaždinska kuća – dobro od Varaždina“ je sufinanciran od strane Europske unije. Varaždinska kuća je barokna katnica u Gajevoj ulici sa pripadajućim sklopom građevina.


Lijepa barokna katnica u Gajevoj ulici je nasljeđe „zlatnog doba“ grada , spominje se prije više od 270 godina kao dom podžupana Bedekovića a kasnije tu žive mnogi drugi ugledni varaždinci. Izduženo dvorišno krilo formira dugo dvorište i istočnim pročeljem završava na uličnom nizu Uske ulice. Dvorište povezuje dvije atraktivne, slikovite, gradske ulice. U prizemlju katnice u Gajevoj su tokom prve polovice polovice prošlog stoljeća izvedeni neprimjereni zahvati otvaranjem velikih otvora izloga. Iako su kuće fragmentarno trošne a djelomično su izvedeni loši zahvati, one baštine lijepe i vrijedne povijesne ambijente.
Nakon svih provedenih detaljnih konzervatorskih istraživanja i snimanja stvoreni su uvjeti za izradu projekta. Kontinuiranom suradnjom s konzervatorskom službom i predstavnicima turističke zajednice grada osmišljen je program, način revitalizacije, rekonstrukcije i restitucije građevine.

Cilj projekta je rekonstrukcijom i revitalizacijom građevine vratiti njezin povijesni sjaj te je staviti u funkciju turističke ponude grada. Svi povijesni ambijenti prezentirani su u autentičnom obliku te predstavljaju povijest ove barokne, građanske kuće. Kuća osim prezentacije povijesnih ambijenata nudi prezentaciju nekadašnjeg načina života, povijesnih radionica, prezentaciju starih zanata. Unutar prostora bit će integrirani prostori suvenirnica, kreativnih radionica, info točka, barokna točka i sl.. Svi ti sadržaji su pod jednim krovom, u jednoj kući, koja svojim programima nudi svakodnevno prisustvo građana, posjetitelja i turista. Dvije ulice unutar jezgre, pulsirajuće i aktivne bit će povezane otvorenim dvorištem koje donosi svoje sadržaje i daje novu vrijednost povijesnom bloku.

Zanimljiva, inspirativna arhitektonika dvorišta podloga je za rubnu interpolaciju suvremenog izričaja. Projektom su predviđena dva suvremena elementa. Definirano je novo suvremeno, vanjsko stubište i „most“ kojim se prilazi na „ganjk“. „Ganjk“ kao jedinstven povijesni artefakt je sačuvan u svom izvornom obliku te je sada lako dostupan i postaje dio gledališta, sa kojeg se promatraju događanja u dvorištu. Most postaje pozornica za uličnog svirača, kojeg najprije čujemo, a zatim i vidimo kako svira visoko iznad prolaznika. Po gotovo cijeloj dužini dvorišta uz visoki susjedni zid projektirana je „struktura – zid – uređaj“ koji u sebi sadrži multifunkcionalne elemente. On je interaktivan i multimedijski. On skriva mobilijar, opremu za reprodukciju zvuka, svijetlosti, slika,videa i animacija.
Konačno, cilj projekta je reafimirati, reanimirati (rehabilitirati) vrijedan povijesni prostor u smislu da se isti ponudi kao centralna informacijska točka ne samo turistima već i građanima kao ambijent u kojem se nude različiti sadržaji i na tehnološko suvremenoj razini.
© 2017 Brakus